Equip especialitzat
Temple està dirigit per la restauradora Cynthia Emmi i es compon per l'equip d' industrials de la construcció, el de restauradors, el d' artesans,  i el que s'encarrega de temes relacionats amb els contractes, segurs, gestió i administratius.

Àmplia experiència i flexibilitat
Temple treballa des de fa més de 20 anys restaurant el patrimoni arquitectònic. Pot abastar obres integrals com a petits encàrrecs. Ès una empresa flexible que s'adapta a les necessitats de cada obra.

Visió de conjunt
Temple planteja les intervencions des del respecte a l'obra restaurada, buscant la seva millor lectura, examinant les seves perspectives d'integració en l'entorn i perseguint també la reversibilitat i el bon envelliment, cuidant el medi ambient i la gestió dels residus. Sempre partin del coneixement profond de les técniques constructives tradicionals.

Serietat
Temple garanteix els seus treballs, d'acord amb les pautes que marca la llei. Té contractat un segur de Responsabilitat Civil, pertany al Registre d'empreses Acreditades, està al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda i compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de Vigilància de la Salut.

Assessorament
Temple li brinda a través dels seus tècnics, assessorament gratuït per aconseguir la intervenció més adequada per a la seva propietat. Confecciona pressupostos a mesura i detallats per partides d'actuació.


 

Cynthia Emmi es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, com restauradora en 1997. Va començar al món de la restauració a Berlín en l'estudi de Carmen Runkewitz on va restaurar talles de fusta del barroc alemany. És allí on va prendre contacte també amb la restauració de patrimoni arquitectònic en l'empresa Kollegium der Restauratoren der Berlín, on va estar en l'equip de la restauració d'un petit palau en Bautzen. A la seva volta a Barcelona va treballar durant dos anys en el taller de restauració d'art contemporani de Jesús Marull on, a part de participar en la restauració d'obres d'art de primer nivell ( Saura, Tàpies, Sempere, etc.), va treballar en exposicions itinerants com restauradora en La Pedrera, La Fundació Tàpies i el C.C.C.B.

En 1999 realitza un curs de 9 mesos de restauració d'estucs tradicionals amb Joan Campreciòs. Des de llavors va treballar en restauració de patrimoni arquitectònic, com freelance, col·laborant amb empreses constructores, entre les quals cal destacar, l'empresa d' estucadors Sareda S.L.. En 2002 funda Tremple, restauració en patrimoni artístic S.C.P.. En 2005 la transforma a S.L. i treballa fins al dia d'avui exercint de CEO de l'empresa.