top of page
IMG_7822.JPG

 

Equip especialitzat
Temple està dirigit per la restauradora Cynthia Emmi i es compon per l'equip d' industrials de la construcció, el de restauradors, el d' artesans,  i el que s'encarrega de temes relacionats amb els contractes, segurs, gestió i administratius.

Àmplia experiència i flexibilitat
Temple treballa des de fa més de 25 anys restaurant el patrimoni. Pot abastar obres integrals com a petits encàrrecs. Ès una empresa flexible que s'adapta a les necessitats de cada obra.

Visió de conjunt
Temple planteja les intervencions des del respecte a l'obra restaurada, buscant la seva millor lectura, examinant les seves perspectives d'integració en l'entorn i perseguint també la reversibilitat i el bon envelliment, cuidant el medi ambient i la gestió dels residus. Sempre partin del coneixement profond de les técniques tradicionals.

Serietat
Temple garanteix els seus treballs, d'acord amb les pautes que marca la llei. Té contractat un segur de Responsabilitat Civil, pertany al Registre d'empreses Acreditades, està al corrent dels pagaments a la Seguretat Social i a Hisenda i compleix amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i de Vigilància de la Salut.

Assessorament
Temple li brinda a través dels seus tècnics, assessorament gratuït per aconseguir la intervenció més adequada per a la seva propietat. Confecciona pressupostos a mesura i detallats per partides d'actuació.


 

 

 

 

bottom of page